Matvagn

Vill du vara del av festivalens smakexplosion? Ge ditt matkoncept en chans att stråla genom att ställa ut din matvagn under årets festival! Bli en del av Ljungbydagarna. Läs vidare för att få all information om hur du ansöker om att ställa ut.

Ansök idag

Vi hälsar er varmt välkomna att ansöka för att bli en del av det matkulturella torget under Ljungbydagarna! Vi söker spännande matvagnar som kan bidra till festivalens mångfald. Genom att ställa ut på matkulturella torget får du möjlighet att dela ditt koncept med festivalbesökare och vara en del av  Ljungbydagarna. Ansök nu och var med och skapa minnen för livet!

Ansök om att få ställa ut matvagn på Ljungbydagarna genom att maila ola@terraza.com.

Övrig
information

Plats

Lämnas inte platsen i samma skick som när ni kom, kommer arrangören att debitera 3000:- exkl moms.

Funktionärsbiljetter

Varje matvagn ska mottaga 40 funktionärsbiljetter/ort utan ersättning. Biljetter utöver skall kompenseras med 100:- inkl moms per biljett av arrangören.

Livsmedelstillstånd

Måste skickas med i ansökan.

Egenkontroll

Varje företagare ansvarar för att verksamheten har ett fungerande system för egenkontroll. Genom fungerande rutiner och tillräcklig kunskap hos er personal ökas livsmedelssäkerheten.

Egenkontroll

Varje företagare ansvarar för att verksamheten har ett fungerande system för egenkontroll. Genom fungerande rutiner och tillräcklig kunskap hos er personal ökas livsmedelssäkerheten.

Övernattning

Det är inte tillåtet att sova/övernatta i tältet/vagnen, se lokal ordningsstadga för Ljungby Kommun/ Värnamo Kommun

15 § ”…tillfälligt boende i tält eller vagnar…får inte ske utan polismyndighetens tillstånd I de fall personer upptäcks i tält/vagnar kommer ordningsvakterna ingripa samt polisanmäla.

Övernattning

Det är inte tillåtet att sova/övernatta i tältet/vagnen, se lokal ordningsstadga för Ljungby Kommun/ Värnamo Kommun

15 § ”…tillfälligt boende i tält eller vagnar…får inte ske utan polismyndighetens tillstånd I de fall personer upptäcks i tält/vagnar kommer ordningsvakterna ingripa samt polisanmäla.

Öppettider

Öppnar mån kväll 17.00, stänger lör kväll. Här kan du läsa mer om programmet.

Följs inte öppettiderna har arrangören rätt att neka restauratören sin plats! Inga förskott återbetalas då!

Detta är en ansökan, alltså garanteras inte en plats!